Ukončené projekty


Sloupek

11.02.2020

Projekt ÚSPĚŠNÁ ŽENA

Institut pro ženy se stal partnerem projektu Úspěšná žena, který realizuje Rovnovážka, z.s. Projekt se zaměřuje na podporu rovných příležitostí žen na trhu práce. Termín realizace: říjen 2019 …

Číst dále

Ukončené projekty Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA

IPŽ ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Tachov reaguje na rozšiřující se patologické chování u žáků středních škol. Cílovou skupinou projektu jsou žáci SŠ Plzeňského kraje ohrožení negativními jevy jako šikana, rasismus, záškoláctví, závislost a žáci bez motivace ke studiu.

Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti dětí a žáků SŠ Plzeňského kraje, odstraňování bariér rovného přístupu ke vzdělávání a poskytování pomoci a preventivních opatření výskytu sociálně- patologických jevů na školách. Za spolupráce Institutu pro ženy vznikne "záchranná sít" pro ohrožené žáky, a to v podobě MENTORINGOVÉHO KLUBU přímo ve škole.

MENTORING je metoda vhodná k prevenci rasismu, xenofobie, agrese a dalšího nežádoucího patologického chování, ke snížení četnosti předčasných odchodů ze vzdělávání a účinná je také v pomoci žákům se sociokulturním znevýhodněním. Projekt rovněž zvýší sociální kompetence pedagogů v odstraňování bariér rovného přístupu zcela inovativním způsobem - založeném ne na klasickém poradenství a radách, ale na konkrétních příbězích a vlastních zkušenostech.

IPŽ vyškolilo MENTORY z řad pedagogů, vytvoilo 3 druhy školících příruček, a vyškolilo dalších 10 žáků (MENTORŮ), kteří provozují MENTORING za podpory pedagogů (MENTORŮ). Na škole v Tachově vznikl MENTORINGOVÝ KLUB a webový portál, skrze který spolu mohou mentoři a mentee komunikovat - www.sps-zdravaskola.cz.

V současné době natáčíme a tvoříme DVD, která by posloužila i ostatním školám, kde chtějí mentoring využít. DVD mají ukázat okruhy řešených témat. Příběhy konkrétních mladých lidí, ztvárněné ovšem tak, abychom tam, kde si to autor příběhu nepřeje, neodhalili jeho identitu.