Ukončené projekty


Sloupek

04.05.2017

Opět se blíží LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Nevíte, co s dětmi o prázdninách, nemáte zajištěné hlídání? Nebo jen chcete dítěti zpříjemnit prázdniny týdnem plným dobrodružství, her, zábavy a výletů po zajímavostech Ostravy? Již…

Číst dále

Ukončené projekty Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA

IPŽ ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Tachov reaguje na rozšiřující se patologické chování u žáků středních škol. Cílovou skupinou projektu jsou žáci SŠ Plzeňského kraje ohrožení negativními jevy jako šikana, rasismus, záškoláctví, závislost a žáci bez motivace ke studiu.

Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti dětí a žáků SŠ Plzeňského kraje, odstraňování bariér rovného přístupu ke vzdělávání a poskytování pomoci a preventivních opatření výskytu sociálně- patologických jevů na školách. Za spolupráce Institutu pro ženy vznikne "záchranná sít" pro ohrožené žáky, a to v podobě MENTORINGOVÉHO KLUBU přímo ve škole.

MENTORING je metoda vhodná k prevenci rasismu, xenofobie, agrese a dalšího nežádoucího patologického chování, ke snížení četnosti předčasných odchodů ze vzdělávání a účinná je také v pomoci žákům se sociokulturním znevýhodněním. Projekt rovněž zvýší sociální kompetence pedagogů v odstraňování bariér rovného přístupu zcela inovativním způsobem - založeném ne na klasickém poradenství a radách, ale na konkrétních příbězích a vlastních zkušenostech.

IPŽ vyškolilo MENTORY z řad pedagogů, vytvoilo 3 druhy školících příruček, a vyškolilo dalších 10 žáků (MENTORŮ), kteří provozují MENTORING za podpory pedagogů (MENTORŮ). Na škole v Tachově vznikl MENTORINGOVÝ KLUB a webový portál, skrze který spolu mohou mentoři a mentee komunikovat - www.sps-zdravaskola.cz.

V současné době natáčíme a tvoříme DVD, která by posloužila i ostatním školám, kde chtějí mentoring využít. DVD mají ukázat okruhy řešených témat. Příběhy konkrétních mladých lidí, ztvárněné ovšem tak, abychom tam, kde si to autor příběhu nepřeje, neodhalili jeho identitu.