Mezinárodní projekty

Mezinárodní projekty textík


Sloupek

11.02.2020

Projekt ÚSPĚŠNÁ ŽENA

Institut pro ženy se stal partnerem projektu Úspěšná žena, který realizuje Rovnovážka, z.s. Projekt se zaměřuje na podporu rovných příležitostí žen na trhu práce. Termín realizace: říjen 2019 …

Číst dále

Mezinárodní projekty Projekt e-CHANCE 2.0 FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP

Projekt ukončen k 30.9.2011

Pod pojmem WEB 2.0 si někteří z nás neumějí představit nic konkrétního. I když neznáme tento pojem, při své práci a dokonce i ve volném čase aplikace webu 2.0 hojně využíváme. Webové prohlížeče, elektronická pošta, nakupování na internetu, blogy a fóra, ukládání a nahrávání souborů na internet, sociální sítě apod. jsou pojmy nám bližší, jež představují nástroje WEBU 2.0.Jak tyto aplikace mohou využít ženy při podnikání, pomůže přiblížit mezinárodní projekt E-CHANCE 2.0, kde je Institut pro ženy jedním z partnerů. Spolupráce na projektu se účastní 8 odborných institucí z pěti zemí (Česká republika, Itálie, Lotyšsko, Rumunsko, Španělsko).

Projekt E-CHANCE 2.0 sleduje posílení pozice žen v podnikání při využití technologií založených na webu 2.0. Při podnikání se ženy mohou setkat s překážkami jako nedostatek informací, kontaktů či nepřehledná legislativa, stejně tak jako nepružná péče o děti a tedy problémy při slaďování pracovního a rodinného života. Flexibilita webu 2.0 může usnadnit překonávání těchto překážek a přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí pro ženy. Proto sleduje projekt tyto cíle:

  • podpora podnikatelského smýšlení žen,
  • zajištění přístupu ke vzdělávání a k zlepšování dovedností a kvalifikace žen, pokud jde o využívání technologií založených na webu 2.0,
  • celkové zlepšení inovativnosti a kreativity žen,
  • zvyšování sebe-zaměstnávání žen.

Konečným výstupem projektu je výcviková platforma kombinující prvky formálního a neformálního vzdělávání, kterou naleznete na http://www.e-chance2.eu/?lang=cs

Více informací o projektu naleznete také na stránkách http://www.echance2.eu/, které jsou dostupné i v českém jazyce.

 

Ve dnech 21. - 22. října 2010 se uskutečnilo třetí partnerské setkání, tentokráte ve Španělsku. Hlavním tématem bylo vylepšování vzdělávacích produktů projektu (vzdělávací moduly, metodika pro e-learning, příručky atd.). Měli jsme také možnost navštívit okouzlující Bilbao. Fotogalerii najdete zde: http://www.institutprozeny.cz/page/mezinarodni-meeting-projektu-e-chance-2-0-spanelsko-bilbao-26

 

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu echance2@gmail.com

Tento projekt je financován s podporou Evropské Komise v rámci programu Celoživotního vzdělávání.