Tiskové zprávy


Sloupek

21.01.2018

Opět je tu JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 1. stupně ZŠ

Hledáte pro děti zábavu na jarní prázdniny? Přihlaste je na náš jarní příměstský tábor v  Ostravě-Hrabůvce v Rodinném centru Kukačka. Zajištěn animační program, celodenní výlet do Světa…

Číst dále

Tiskové zprávy Nebojme se vlády, budeme mít ESO v rukávu

Tisková zpráva

Nebojme se vlády, budeme mít ESO v rukávu

OSTRAVA, 12. 5. 2011

Stávka - národní francouzský sport. Příležitostí, jak vyjádřit svůj názor a dokonce navrhnout možnosti řešení je však obrovské množství. Jedním z těch, kteří se na popud inspirativní zkušenosti ze zahraničí rozhodli prolomit tuto bariéru a vystoupit ze stínu anonymity je tým projektu ESO v rukávu. Tito lidé si dali za cíl pomoci hůře zaměstnatelným ženám zařadit se zpět na trh práce. Zahraniční kolegové ochotně nabídli své know-how, nebylo tedy proč váhat a celý projekt rozjet.


Stávka - národní francouzský sport. Takovéto pro Čechy poměrně veselé tvrzení má však pro
západní země hlubší význam. Materiál střediska sociopolitických studií Crisp analyzující stávkové
a odborové aktivity ukázal, že mezi nejvíce stávkující země Evropy patří Belgie, Francie, Německo,
Nizozemsko či skandinávské země. Pravda, důvodem stávkového premiantství je skutečnost, že je
zde velmi vysoká míra angažovanosti v odborech. Důsledkem však je, že se vláda v těchto zemích
řídí přáním svých občanů a jakékoli samovolné vydání rozumu odporujících zákonů se střetává
s vlnou odporu. Tento princip v našich zemích často nefunguje, a pokud ano, tak pouze v době, kdy
se někomu z posvěcení státu sáhne na plat. V ostatních případech je jedinou odporovou vlnou tzv.
gaučový protest, kdy si občan drásá nervy u večerních zpráv v televizi a následně to se slovy „Už se na
to nemůžu dívat“ přepíná na sportovní kanál.

Příležitostí, jak vyjádřit svůj názor a dokonce navrhnout možnosti řešení je však obrovské
množství. Český člověk však dopředu předpokládá, že jej nikdo nebude brát vážně. Politici mají totiž
přece více „starostí“ s tím, jak se vzájemně urážet nebo svrhnout ve vládě jeden druhého.

Jedním z těch, kteří se na popud inspirativní zkušenosti
ze zahraničí rozhodli prolomit tuto bariéru a vystoupit ze
stínu anonymity je tým projektu ESO v rukávu. Tito lidé si
dali za cíl pomoci hůře zaměstnatelným ženám zařadit se
zpět na trh práce. Zahraniční kolegové ochotně nabídli
své know-how, nebylo tedy proč váhat a celý projekt
rozjet. „V obou zemích jsme se setkali s velice rozsáhlou
podporou „běžných“ nezaměstnaných žen. Nabízeny jim
jsou rozličné vzdělávací aktivity, programy osobního
rozvoje, dlouhodobost péče a zejména individuální přístup, o kterém si český nezaměstnaný občan
může jen nechat zdát. A víte, co je na tom skvělé? Že celý systém funguje a krom toho nezatěžuje
státní rozpočet, protože z dlouhodobého hlediska eliminuje náklady na samotnou podporu
v nezaměstnanosti či sociální dávky“, říká Ing. Pavlína Miturová, projektová manažerka partnera
projektu. Po návratu od zahraničních partnerů a zhodnocení celé návštěvy však narazili. „Bude velice
obtížné, ne-li neuskutečnitelné, dosáhnout stanovených cílů, pokud nedojde k patřičným změnám
vládní politiky, legislativy, která umožní tuto individuální péči dále rozvíjet a udržovat“, říká PhDr. Ing.
Hana Danihelková, vedoucí projektu.

V zahraničí to funguje, proč ne u nás?

Na realizaci těchto aktivit se v zahraničí společně podílejí jak komerční subjekty, tak
neziskové organizace, státní správa i stát. Individuální přístup, který je pro obě partnerské země
(Francie i Německo) typický, znamená, že veřejné finance jsou vynakládány tam, kde je jich
zapotřebí, což v důsledku eliminuje zbytečné plýtvání. Především zákony ve Francii vznikají u jádra
problému. Organizace a instituce, které s potřebnými pracují, vyjadřují své návrhy městům a státním
municipalitám a stát z obavy před rozhořčeným obyvatelstvem na ně změnou legislativy nezřídka
reaguje.

Obě české organizace, které se podílejí na realizaci projektu, se rozhodly odstoupit od pasivní
kritiky systému a rozhodly se jít po stopách francouzských kolegů. Odhodlali se informovat o této
skutečnosti MPSV. Dne 19.5. se také od 14h bude konat mezinárodní kulatý stůl v Hotelu Harmony
v Ostravě. Pozváni jsou zástupci jak komerční, tak veřejné sféry, jakož i zástupci jednotlivých partnerů
projektu. Zváni jsou všichni, které téma eliminace nezaměstnanosti v kontextu zahraniční praxe
zajímá. Uvidíme, kolik se zúčastní těch, kteří mohou celou věc nejen vyslechnout, ale také ovlivnit.

Autorka je členka realizačního týmu projektu ESO v rukávu.

ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen
www.athena.euweb.cz
+420 775 942 863

INSTITUT PRO ŽENY
www.institutprozeny.cz
+420 776 017 739