Tiskové zprávy


Sloupek

11.02.2020

Projekt ÚSPĚŠNÁ ŽENA

Institut pro ženy se stal partnerem projektu Úspěšná žena, který realizuje Rovnovážka, z.s. Projekt se zaměřuje na podporu rovných příležitostí žen na trhu práce. Termín realizace: říjen 2019 …

Číst dále

Tiskové zprávy Nebojme se vlády, budeme mít ESO v rukávu

Tisková zpráva

Nebojme se vlády, budeme mít ESO v rukávu

OSTRAVA, 12. 5. 2011

Stávka - národní francouzský sport. Příležitostí, jak vyjádřit svůj názor a dokonce navrhnout možnosti řešení je však obrovské množství. Jedním z těch, kteří se na popud inspirativní zkušenosti ze zahraničí rozhodli prolomit tuto bariéru a vystoupit ze stínu anonymity je tým projektu ESO v rukávu. Tito lidé si dali za cíl pomoci hůře zaměstnatelným ženám zařadit se zpět na trh práce. Zahraniční kolegové ochotně nabídli své know-how, nebylo tedy proč váhat a celý projekt rozjet.


Stávka - národní francouzský sport. Takovéto pro Čechy poměrně veselé tvrzení má však pro
západní země hlubší význam. Materiál střediska sociopolitických studií Crisp analyzující stávkové
a odborové aktivity ukázal, že mezi nejvíce stávkující země Evropy patří Belgie, Francie, Německo,
Nizozemsko či skandinávské země. Pravda, důvodem stávkového premiantství je skutečnost, že je
zde velmi vysoká míra angažovanosti v odborech. Důsledkem však je, že se vláda v těchto zemích
řídí přáním svých občanů a jakékoli samovolné vydání rozumu odporujících zákonů se střetává
s vlnou odporu. Tento princip v našich zemích často nefunguje, a pokud ano, tak pouze v době, kdy
se někomu z posvěcení státu sáhne na plat. V ostatních případech je jedinou odporovou vlnou tzv.
gaučový protest, kdy si občan drásá nervy u večerních zpráv v televizi a následně to se slovy „Už se na
to nemůžu dívat“ přepíná na sportovní kanál.

Příležitostí, jak vyjádřit svůj názor a dokonce navrhnout možnosti řešení je však obrovské
množství. Český člověk však dopředu předpokládá, že jej nikdo nebude brát vážně. Politici mají totiž
přece více „starostí“ s tím, jak se vzájemně urážet nebo svrhnout ve vládě jeden druhého.

Jedním z těch, kteří se na popud inspirativní zkušenosti
ze zahraničí rozhodli prolomit tuto bariéru a vystoupit ze
stínu anonymity je tým projektu ESO v rukávu. Tito lidé si
dali za cíl pomoci hůře zaměstnatelným ženám zařadit se
zpět na trh práce. Zahraniční kolegové ochotně nabídli
své know-how, nebylo tedy proč váhat a celý projekt
rozjet. „V obou zemích jsme se setkali s velice rozsáhlou
podporou „běžných“ nezaměstnaných žen. Nabízeny jim
jsou rozličné vzdělávací aktivity, programy osobního
rozvoje, dlouhodobost péče a zejména individuální přístup, o kterém si český nezaměstnaný občan
může jen nechat zdát. A víte, co je na tom skvělé? Že celý systém funguje a krom toho nezatěžuje
státní rozpočet, protože z dlouhodobého hlediska eliminuje náklady na samotnou podporu
v nezaměstnanosti či sociální dávky“, říká Ing. Pavlína Miturová, projektová manažerka partnera
projektu. Po návratu od zahraničních partnerů a zhodnocení celé návštěvy však narazili. „Bude velice
obtížné, ne-li neuskutečnitelné, dosáhnout stanovených cílů, pokud nedojde k patřičným změnám
vládní politiky, legislativy, která umožní tuto individuální péči dále rozvíjet a udržovat“, říká PhDr. Ing.
Hana Danihelková, vedoucí projektu.

V zahraničí to funguje, proč ne u nás?

Na realizaci těchto aktivit se v zahraničí společně podílejí jak komerční subjekty, tak
neziskové organizace, státní správa i stát. Individuální přístup, který je pro obě partnerské země
(Francie i Německo) typický, znamená, že veřejné finance jsou vynakládány tam, kde je jich
zapotřebí, což v důsledku eliminuje zbytečné plýtvání. Především zákony ve Francii vznikají u jádra
problému. Organizace a instituce, které s potřebnými pracují, vyjadřují své návrhy městům a státním
municipalitám a stát z obavy před rozhořčeným obyvatelstvem na ně změnou legislativy nezřídka
reaguje.

Obě české organizace, které se podílejí na realizaci projektu, se rozhodly odstoupit od pasivní
kritiky systému a rozhodly se jít po stopách francouzských kolegů. Odhodlali se informovat o této
skutečnosti MPSV. Dne 19.5. se také od 14h bude konat mezinárodní kulatý stůl v Hotelu Harmony
v Ostravě. Pozváni jsou zástupci jak komerční, tak veřejné sféry, jakož i zástupci jednotlivých partnerů
projektu. Zváni jsou všichni, které téma eliminace nezaměstnanosti v kontextu zahraniční praxe
zajímá. Uvidíme, kolik se zúčastní těch, kteří mohou celou věc nejen vyslechnout, ale také ovlivnit.

Autorka je členka realizačního týmu projektu ESO v rukávu.

ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen
www.athena.euweb.cz
+420 775 942 863

INSTITUT PRO ŽENY
www.institutprozeny.cz
+420 776 017 739